Đối Diện 142 Nguyễn Chánh, Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội